Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47680
Title: Особливості перекладу сертифікату енергоефективності будівлі “Energy performance certificate”
Other Titles: Features of translation of the certificate of energy efficiency of the building "Energy performance certificate"
Authors: Шванов, Олег Миколайович
Шванова, Оксана Володимирівна
Shvanov, Oleg
Shvanova, Oksana
Keywords: сертифікат енергоефективності
переклад іменника як препозиційного атрибута
переклад термінів енергоефективності
energy performance certificate
translation of noun as a prepositive attribute
translation of energy efficiency terms
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Шванова. О. В., Шванов О. М. Особливості перекладу сертифікату енергоефективності будівлі “Energy performance certificate” / Оксана Шванова, Олег Шванов // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. – К.: Аграр Медіа Груп, 2020. – С. 73-78
Abstract: Стаття привертає увагу до проблем перекладу, з якими стикаються студенти при представленні документа „Energy performance certificate” українською мовою на заняттях з практичного перекладу спеціалізованої літератури. «Energy performance certificate» показує поточний та потенційний енергетичний рейтинг об’єкта та оцінку впливу на довкілля CO2. Він також розповідає, які зміни може зробити власник для підвищення ефективності будівлі та зменшення рахунків. Автори звертають увагу на переклад багатокомпонентних термінів сертифіката та синтаксичні зміни, які слід зробити, щоб зберегти ідентичність вихідного та цільового текстів.
The paper draws attention to translation problems that students come across when rendering the document “Energy performance certificate” into Ukrainian in classes of Practical Translation of Specialist Literature. An “Energy performance certificate” shows the current and potential energy rating of a property and the environmental impact CO2 rating. It also tells what changes the owner can make to improve the efficiency of the building and to reduce the bills. The authors pay attention to the translation of multicomponent terms of the certificate and syntactic changes that should be made to preserve the identity of the source and target texts.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47680
ISBN: 978-617-646-477-8
Appears in Collections:Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фаховий та художній переклад теорія, методологія, практика» 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.