Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47171
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Історія англійської мови"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "History of the English Language"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "История английского языка"
Authors: Сидоренко, Сергій Іванович
Sydorenko, Sergiy
Сидоренко, Сергей Иванович
Keywords: історія англійської мови
history of English
история английского языка
історична лінгвістика
historical linguistics
историческая лингвистика
філологія
philology
филология
Issue Date: 16-Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сидоренко С. І. Історія англійської мови: навчально-методичний комплекс. Київ : Нац. авіац. ун-т, 2021.
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі філології. Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з історичним розвитком англійської мови.
This academic discipline is a theoretical and practical basis for the set of knowledge and skills that shape the professional profile of a specialist in the field of philology. The aim of the discipline is to introduce the students to the historical development of the English language.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, которые формируют профиль специалиста в области филологии. Целью преподавания дисциплины явлется ознакомление студентов с историческим развитием английского сзыка.
Description: Спеціальність 035 "Філологія". НМК містить навчальну та робочу програми з дисципліни, конспект лекцій, рекомендації до самостійної роботи студентів, матеріали для підготовки до практичних занять, зразки поточного тесту та модульної контрольної роботи.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47171
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП Історія англ. мови.pdfробоча програма721.96 kBAdobe PDFView/Open
Конспект лекцій.pdfконспект лекцій1.08 MBAdobe PDFView/Open
Рекомендації для студентів заочної форми навчання.pdfрекомендації для студентів заочної форми навчання344.39 kBAdobe PDFView/Open
Рекомендації з підготовки до практичних занять.pdfрекомендації з підготовки до практичних занять294.36 kBAdobe PDFView/Open
Рекомендації з самостійної роботи студентів.pdfрекомендації з самостійної роботи студентів317.66 kBAdobe PDFView/Open
Зразок МКР.pdfзразок модульної контрольної роботи73.78 kBAdobe PDFView/Open
Тести для поточного контролю знань студентів.pdfпоточні тести156.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.