Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47050
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Вступ до мовознавства"
Other Titles: Educational and methodological complex of the discipline "Introduction to Linguistics"
Учебно-методический комплекс учебной дисциплины "Введение в языкознание"
Authors: Сидоренко, Сергій Іванович
Рудіна, Марина Володимирівна
Sydorenko, Sergiy
Rudina, Maryna
Сидоренко, Сергей Иванович
Рудина, Марина Владимировна
Keywords: вступ до мовознавства
лінгвістика
introduction to linguistics
linguistics
введение в языкознание
лингвистика
філологія
philology
филология
Issue Date: 15-Feb-2021
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі філології та лінгвістики. Метою викладання дисципліни є ознайомити студентів з найважливішими поняттями мовознавства, дати уявлення про мову як знакову систему та мовлення як соціальний феномен.
This academic discipline is a theoretical basis of a set of knowledge and skills forming the professional profile of a specialist in the field of philology and linguistics. The aim of this discipline is to introduce students to the fundamental concepts of linguistics, shape their understanding of language as a semiotic system and speech as a social phenomenon.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формирующих профиль специалиста в области филологии и лингвистики. Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов з важнейшими понятиями языкознания, формирование представления о языке как семиотической системе и речи как социальном явлении.
Description: Спеціальність 035 "Філологія". НМК містить робочу програму, рекомендації для самостійної роботи студентів, в тому числі заочної форми навчання, зразки поточного тесту, модульної контрольної роботи, екзаменаційного білету.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/47050
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри англійської філології і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
035 РП Вступ до мовознавства 2021.pdfробоча програма з дисципліни576.07 kBAdobe PDFView/Open
Екзаменаційний білет.pdfзразок екзаменаційного білету261.68 kBAdobe PDFView/Open
Зразок поточного тесту.pdfзразок поточного тесту228.03 kBAdobe PDFView/Open
Метод. рекомендації до СРС.pdfрекомендації для самостійної роботи студентів323.7 kBAdobe PDFView/Open
МКР.pdfзразок МКР331.14 kBAdobe PDFView/Open
Питання для підготовки до МКР.pdfпитання для підготовки до МКР285.78 kBAdobe PDFView/Open
Рекомендації для студентів заочної форми.pdfрекомендації для студентів заочної форми навчання437.95 kBAdobe PDFView/Open
L1. Introduction.pptxпрезентація лекції1.24 MBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
L2. Phonetics and phonology.pptxпрезентація лекції613.06 kBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
L3. Morphology.pptxпрезентація лекції218.59 kBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
L4. Lexicon.pptxпрезентація лекції2.61 MBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
L5. Syntax.pptxпрезентація лекції655.57 kBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
L6. Meaning.pptxпрезентація лекції725.32 kBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
L.7. Sociolinguistics.pptxпрезентація лекції1.62 MBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
L.8. Text and discourse.pptxпрезентація лекції405.67 kBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
L. 9. Psycholinguistics.pptxпрезентація лекції924.02 kBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
L. 11. Мова в біологічному контексті.pptxпрезентація лекції1.27 MBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
L.12 Writing.pptxпрезентація лекції1.29 MBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
L.13. Мовні універсалії та типологія мов.pptxпрезентація лекції539.92 kBMicrosoft Powerpoint XMLView/Open
L.14. Мовні зміни.pptпрезентація лекції553 kBMicrosoft PowerpointView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.