Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46968
Title: Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності
Authors: Сліпак, Інна Русланівна
Keywords: дипломна робота
ліквідність
платоспроможність
підвищення платоспроможності
підвищення ліквідності
Issue Date: 12-Jan-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Сліпак І.Р. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності»/ кваліф. робота випускника освітн. рівня магістр: спец. 072 – фінанси, банківська справа та страхування / І.Р. Сліпак // НАУ. – Київ, 2020. – 202 с.
Abstract: Фінансово-економічна безпека підприємств сьогодні є однією з найважливіших умов для забезпечення нормального функціонування і розвитку всієї сфери підприємництва. Процес управління фінансово-економічною безпекою базується на певному механізмі, який забезпечує захист підприємства від ризиків втрати платоспроможності. Сьогодні в діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання можна спостерігати катастрофічну ситуацію зумовлену збитковістю підприємств, кризою неплатежів та іншими факторами. За таких умов, щоб уникнути фінансової кризи, виникає потреба оцінити перспективу розвитку підприємства, спрогнозувати його майбутній фінансовогосподарський стан та розробити можливі шляхи попередження негативних явищ.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: проф, д. е. н. Чернявська Олена Валеріївна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46968
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_072_Сліпак_І.Р..pdf4.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.