Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46940
Title: Optimization of prestressed roof structures' cross sections of industrial buildings
Other Titles: Оптимізація поперечних перерізів попередньонапружених конструкцій покриття промислових будівель
Authors: Galaka, Viktoriia
Галака, Вікторія Віталіївна
Keywords: master thesis
дипломна робота
construction
будівництво
industrial buildings
промислові будівлі
metal structures
металеві конструкції
Issue Date: Dec-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: The topic of the thesis "Optimization of prestressed roof structures' cross sections of industrial buildings" is relevant due to the trend of construction of industrial buildings with large span beams, where there is a need for storage of materials and placement of technological equipment. An analytical review of the literature with a comparative analysis of methods for calculating steel prestressed load-bearing structures and selected the optimal for the calculation of the roof truss of an industrial building is fulfilled. In the proposed method of solving the problem of determining the optimal parameters of the truss and the geometric characteristics of the cross section is performed taking into account the influence of self-stress. The stress state of the truss at the optimal cross-sectional parameters should be such that under the action of external load, the tightening force from the pre-stress and the self-stress force, the stress in the extreme fibers is equal to the calculated resistance. The thesis presents the calculation of the roof truss with tendon prestressing. The paper provides references to current regulations to solve the problem.
Тема дипломної роботи «Оптимізація поперечних перерізів попередньо-напружених конструкцій покриття промислових будівель» є актуальною через тенденцію зведення промислових будівель з великими прогонами, де виникає необхідність складування матеріалів та розміщення технологічного обладнання. У роботі проведено аналітичний огляд літератури з порівняльним аналізом методів розрахунку сталевих попередньо напружених несучих конструкцій та обрано оптимальний для розрахунку ферми покриття промислової будівлі. У запропонованій методиці розв'язання задачі визначення оптимальних параметрів ферми та геометричних характеристик поперечного перерізу виконується з урахуванням впливу самонапруження. Напружений стан ферми за оптимальних параметрів перерізу повинен бути таким, що при дії зовнішнього навантаження, зусилля в затяжці від попереднього напруження та зусилля самонапруження, напруження в крайніх волокнах дорівнюють розрахунковому опору. В роботі представлений розрахунок ферми покриття з попереднім напруженням затяжкою. У роботі наведені посилання на діючі нормативні документи щодо вирішення поставленої задачі.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Науковий керівник: Костира Наталія Олександрівна , к.т.н., доцент
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46940
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій будівництва (архів)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
master thesis - Galaka V.V..pdf3.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.