Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46767
Title: Modern methods of strengthening the foundation of shallow secondary school
Other Titles: Сучасні методи підсилення фундаментів мілкого закладання середньої загальноосвітньої школи
Authors: Nechyporchuk, Vladyslav
Нечипорчук, Владислав Сергійович
Keywords: master thesis
диломна робота
construction
будівництво
foundation strengthening
зміцнення фундаменту
reconstruction
реконструкція
Issue Date: Dec-2020
Publisher: National Aviation University
Abstract: The problem of foundation strengthening in the reconstruction of houses is especially relevant in large cities. The main reason is commercial the attractiveness of buying houses in the central part of the city and superstructure of additional floors. As a result, increase load on the foundation.The main reasons for the need of foundation strengthening are an increase in the load when adding buildings or change of their functional purpose, disturbances in coupling of masonry materials, the destruction of the foundation material from the action of aggressive environments, deformations due to loss of strength or sedimentation of the bases. Depending on the design of the foundations, as well as the nature of deformations and the reasons, their daring, various ways of repair and strengthening are applied deformed foundations.The issue of reconstruction is very relevant today. Exactly reconstruction of already operated industrial and residential buildings is one of the primary problems of modern builders.
Проблема зміцнення фундаменту при реконструкції будинків особливо актуальна у великих містах. Основна причина - комерційна привабливість покупки будинків у центральній частині міста та надбудова додаткових поверхів. Як результат, збільшити навантаження на фундамент. Основними причинами необхідності зміцнення фундаменту є збільшення навантаження при додаванні будівель або зміна їх функціонального призначення, порушення зчеплення кладочних матеріалів, руйнування матеріалу фундаменту від дії агресивного середовища, деформації внаслідок втрати міцність або осідання основ. Залежно від конструкції фундаментів, а також характеру деформацій та причин, їх сміливості застосовуються різні способи ремонту та зміцнення деформованих фундаментів. Питання реконструкції дуже актуальне сьогодні. Точно так реконструкція вже діючих промислових та житлових будівлі - одна з головних проблем сучасних будівельників.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозитарії НАУ". Науковий керівник: Білокуров Павло Сергійович, к.т.н., доцент кафедри
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46767
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри комп'ютерних технологій будівництва (архів)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нечипрчук.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.