Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46741
Title: Управління страховими ризиками страховика
Other Titles: Insurer's insurance risk management
Управление страховыми рисками страховщика
Authors: Ушова, Марія Миколаївна
Ushova, Maria Mykolayivna
Ушева, Мария Николаевна
Keywords: страхування
insurance
страхование
страховик
insurer
дипломна робота
управління
management
управление
компанія
company
компания
ризик
risk
риск
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Ушова М.М. Управлыння страховими ризиками страховика / кваліф. робота випускника освітн. рівня магістр: спец. 072 – фінанси, банківська справа та страхування / М.М. Ушова // ; НАУ. – Київ, 2020. – 106 с.
Abstract: Метою дипломної роботи є дослідження та розроблення практичних аспектів щодо управління страховими ризиками страховика на прикладі ПАТ СК «Країна». Інформаційну базу дослідження склали дані фінансової звітності страхової компанії «Країна», а також дослідження, які були проведені рейтинговими агентствами. У процесі написання роботи використовувалися аналітичні матеріали, статистичні огляди і довідкові матеріали по діяльності компанії, наявні у відкритому доступі. Практичне значення полягає у тому, що результати даної дипломної роботи можна використовувати в галузі страхування для того, щоб покращити управління страховими ризиками страховика, як було представлено на прикладі ПАТ СК «Країна».
The purpose of the thesis is to study and develop practical aspects of insurance risk management of the insurer on the example of PJSC IC "Country"
Целью дипломной работы является исследование и разработка практических аспектов по управлению страховыми рисками страховщика на примере ОАО СК «Краина»
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: доцент, к. е. н. Антипенко Надія Василівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/46741
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБА_2020_072_Ушова_М_М.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.