Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45944
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Техніко-економічне обґрунтування розвитку спецавіації"
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Технико-экономическое обоснование развития спецавиации"
Educational and methodical complex of the discipline "Feasibility study of special aviation development"
Authors: Герасименко, Ірина Миколаївна
Герасименко, Ирина Николаевна
Gerasymenko, Iryna
Keywords: техніко-економічне
обґрунтування
розвитку
спецавіації
технико-экономическое
обоснование
развития
спецавиации
technical-economic
justification
development
special aviation
Issue Date: 2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РНП 19.02-01-2019;
Abstract: Дана навчальна дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації авіаційних робіт і послуг. Метою викладання навчальної дисципліни є отримання необхідних знань та вмінь з основ техніко-економічних досліджень розвитку цивільної авіації як галузі економіки і підприємств цивільної авіації всіх форм власності.
Данная учебная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов в области организации авиационных работ и услуг. Целью преподавания учебной дисциплины является получение необходимых знаний и умений по основам технико-экономических исследований развития гражданской авиации как отрасли экономики и предприятий гражданской авиации всех форм собственности.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for training in the field of aviation work and services. The purpose of teaching the discipline is to obtain the necessary knowledge and skills on the basics of technical and economic research for the development of civil aviation as a branch of the economy and civil aviation enterprises of all forms of ownership.
Description: Навчально-методичний комлпекс дисципліни розроблений на основі навчальної програми дисципліни “Техніко-економічне обґрунтування розвитку спецавіації” та “Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45944
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП_ТЕОРСА_2016.pdfНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Техніко-економічне обґрунтування розвитку спецавіації"284.41 kBAdobe PDFView/Open
РНП_ТЕОРСА_2016.pdfРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування розвитку спецавіації»383.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.