Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45930
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Управління ризиками мультимодальних перевезень»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Управление рисками мультимодальных перевозок»
Educational and methodical complex of the discipline "Risk Management of Multimodal Transportation"
Authors: Янчук, Марина Борисівна
Янчук, Марина Борисовна
Yanchuk, Maryna
Keywords: управління
ризиками
мультимодальних
перевезень
управление
рисками
мультимодальных
перевозок
management
risks
multimodal
transportation
Issue Date: 2017
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.04-01-2019;
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретичною основою знань та вмінь для вивчення технологічних дисциплін підготовки фахівців в області організації перевезень. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у вивченні сутності та змісту управління ризиками мультимодальних перевезень як науки, а також областей використання її концепції у практичній діяльності спеціалістів з транспортних технологій в авіаційній галузі.
Данная дисциплина является составной теоретической основой знаний и умений для изучения технологических дисциплин подготовки специалистов в области организации перевозок. Цель преподавания учебной дисциплины состоит в изучении сущности и содержания управления рисками мультимодальных перевозок как науки, а также областей использования ее концепции в практической деятельности специалистов по транспортным технологиям в авиационной отрасли.
This discipline is a component of the theoretical basis of knowledge and skills for the study of technological disciplines for training in the field of transportation. The purpose of teaching the discipline is to study the nature and content of risk management of multimodal transportation as a science, as well as areas of use of its concept in the practice of specialists in transport technology in the aviation industry.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», затверджених розпорядженням № 106 від «13» липня 2017р. та відповідних нормативних документів.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45930
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_УРМП_2019.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Управління ризиками мультимодальних перевезень»399.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.