Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45713
Title: Механізми протидії корупції у транспортній сфері
Authors: Сопілко, Ірина Миколаївна
Череватюк, Вікторія Богданівна
Keywords: корупція
неправомірна вигода
корупційне правопорушення
антикорупційне законодавство
система протидії корупції
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Череватюк В.Б. Механізми протидії корупції у транспортній сфері / В.Б. Череватюк, І.М. Сопілко // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К.: НАУ, 2020. – № 4(57). – С. 194-202.
Abstract: Метою наукової статті є узагальнення результатів публічної експертної дискусії та запропоновано шляхи реформування системи забезпечення протидії корупції як одного з визначальних напрямів для її подолання. Методи: для досягнення визначеної мети були використані загальні та спеціальні наукові (спеціальні) методи. Використання цих методів дозволило на основі аналізу реальних результатів діяльності антикорупційних органів окреслити шляхи реформування системи забезпечення протидії корупції як одного з визначальних напрямів для її подолання. Результати: незважаючи на чисельні дослідження з цієї проблематики, сучасні умови диктують необхідність постійного удосконалення наукових досліджень, що є можливим лише за умови безперервного пошуку нових способів протидії корупції в Україні. Протидія корупції правовими методами має брати до уваги виклики і загрози, які полягають у загостренні криміногенної ситуації в суспільстві, збереженні тіньової економіки та посиленні корупції; незавершеності економічних перетворень, поглибленні диференціації в доходах населення і звичайно ж недосконалості законодавства. Обговорення: визначення способів удосконалення антикорупційного законодавства, забезпечення єдності його застосування потребує виваженого, відповідального підходу, залучення до участі в цих процесах не лише науковців, а й практиків, представників громадських організацій. Особливості боротьби з корупцією у транспортній сфері та методи усунення цього явища співмірні із загальними і передбачають: підконтрольність державних чиновників, державних інститутів громадськості; відкритість і прозорість прийняття рішень на усіх рівнях державної влади; свободу слова, свободу засобів масової інформації та їхньої реальної незалежності; можливість громадського контролю за прийняттям найважливіших економічних і політичних рішень; незалежність судової влади; збалансованість гілок влади. Стан боротьби з корупцією, рівень її небезпеки, наявність аргументованих позицій як прихильників, так і опонентів криміналізації декларування недостовірної інформації вимагає проведення подальшого ґрунтовного наукового пошуку.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45713
DOI: 10.18372/2307-9061.56.14912
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри теорії та історії держави і права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf636.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.