Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45448
Title: Патронат та усиновлення як форми опіки дітей сиріт
Authors: Максименко, Світлана Сергіївна
Keywords: дипломна робота
форми опіки
діти-сироти
усиновлення
усиновитель
соціальний захист
соціальне сирітство
патронат
дипломная работа
формы опеки
дети-сироты
усыновления
усыновитель
социальная защита
социальное сиротство
патронат
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Мета наукової роботи полягає у дослідженні ефективності форм опіки дітей-сиріт в умовах українського суспільства. Дослідження обраної теми є однією із спроб розкрити сутність та особливості підготовки соціальних працівників до роботи з дітьми-сиротами. Отримані висновки дають змогу узагальнити знання та практичний досвід соціальної роботи з дітьми-сиротами. Результати, отримані в процесі дослідження, можуть застосовуватись у освітній та соціальній галузях життя. Напрацьовані під час дослідження теоретичні засади можуть бути використані у навчальному процесі соціальних працівників та їх практичній діяльності.
Цель научной работы заключается в исследовании эффективности форм опеки детей-сирот в условиях украинского общества. Исследование выбранной темы является одной из попыток раскрыть сущность и особенности подготовки социальных работников к работе с детьми-сиротами. Полученные выводы позволяют обобщить знания и практический опыт социальной работы с детьми-сиротами. Результаты, полученные в ходе исследования, могут применяться в образовательной и социальной сферах жизни. Наработанные в ходе исследования теоретические основы могут быть использованы в учебном процессе социальных работников и их практической деятельности.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ". Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к. істор. н., доцент Тімкін Іван Федотович
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45448
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231з_Максименко.pdf837.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.