Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45380
Title: Особливості корекційно-виховної роботи з дітьми-аутистами
Authors: Стрельченко, Олександр Олександрович
Keywords: дипломна робота
аутизм
корекційно-виховна робота
проблеми аутизму
напрямки роботи з дітьми з РДА
дипломная работа
аутизм
коррекционно-воспитательная работа
проблемы аутизма
направления работы с детьми с РДА
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі визначено систему допомоги особам із загальними розладами розвитку в Україні, права аутистичних громадян на освіту та розвиток згідно з їхніми можливостями. Незважаючи на певний ефект медикаментозної, дієтичної та інших видів терапії, яку практикують спеціалісти різного профілю, провідною формою роботи з аутистичними людьми пропонується корекційно-виховна. Досліджено причини аутизму і дієві форми роботи з хворими. Автор виділяє та експериментально доводить основні методи роботи з дітьми з аутизмом, а саме: соціально психологічні: арт-терапія, психотерапія, іпотерапія, музикотерапія, музично-комунікативна терапія, холдинг-терапія; медико-соціальні; медикаментозні; дієтичні; педагогічні; ергономічні; психофізичні. Матеріали дипломної роботи можуть бути використані у подальшій науково-дослідній роботі.
В дипломной работе определена система помощи лицам с общими расстройствами развития в Украине, права аутистичних граждан на образование и развитие согласно их возможностям. Не взирая на определенный эффект медикаментозной, диетической и других видов терапии, которую практикуют специалисты разного профиля, ведущей формой работы с аутистичними людьми предлагается коррекционно-воспитательная. Исследованы причины аутизма и действенные формы работы с больными. Автор выделяет и экспериментально доказывает основные методы работы с детьми с аутизмом, а именно: социально психологические: арт-терапія, психотерапия, иппотерапия, музикотерапия, музыкально-коммуникативная терапия, холдинг-терапия; медико-социальные; медикаментозные; диетические; педагогические; эргономичные; психофизические. Материалы дипломной работы могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской работе.
Description: Робота публікується згідно з наказом ректора «Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в Репозитарії НАУ» № 580/од. 29.12.2020 р. Кваліфікаційна робота випускника освітнього ступеня «Магістр», галузь знань: 23 «Соціальна робота», спеціальність 231 «Соціальна робота», освітньо-професійна програма «Соціальна робота». Керівник проекту: к.пед.наук, доцент Петренко Тетяна Вячеславівна
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45380
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри соціальних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЛСК_2020_231_Стрельченко.pdf760.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.