Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45210
Title: Вдосконалення системи очищення викидів від стаціонарних джерел склотарного виробництва
Authors: Мельник, Владислав Васильович
Keywords: дипломна робота
джерела забруднення атмрсфери
пилоочищення газових викидів
запилений газ
очищений газ
уловлювання пилу
фільтр-циклон
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об'єкт дослідження – видалення та очищення викидів склотарного виробництва. Предмет дослідження – інженерно-технічні рішення очищення викидів від стаціонарних джерел. Мета роботи – провести аналіз умов та механізмів утворення небезпечних забруднюючих речовин під час виробництва склотари; дослідити існуючі системи та обладнання по очищенню викидів; підібрати та розрахувати очисне обладнання для зменшення викидів забруднюючих речовин. В дипломній роботі проведений аналіз відповідності викидів шкідливих речовин стаціонарних джерел склотарного виробництва нормативним значеннями ГДВ . Проведено сучасне вдосконалення системи очищення викидів методами очисних споруд, запропоновано та обґрунтовано необхідність вдосконалення очисних споруд (фільтрів) на джерелі 13, 14, і 60 оптимальні методи реалізуються 2-х ступеневою схемою. Обґрунтовано доцільність використання очисних споруд. Результати дипломної роботи рекомендовано використовувати при проведенні досліджень та розробці схем монтажу ефективних систем очищення викидів підприємств з виробництва склотари.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: доцент, к. т. н. Бовсуновський Євген Олексійович.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45210
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" денної форми кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мельник диплом.pdfКваліфікаційна робота в електронному вигляді2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.