Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45205
Title: Дослідження видалення органічних сполук зі стічних вод за допомогою мікроводоростей
Other Titles: Research of biogenic compounds removal from sewage waters by microalgae
Authors: Сиротіна, Ірина Олегівна
Keywords: дипломна робота
очищення стічних вод
біогенні сполуки
хлорела вульгаріс
евглена граціліс
метаболізм мікроводоростей
залишкова біомаса
біопаливо
біодобриво
sewage treatment
biogenic compounds
chlorella vulgaris
euglena gracilis
microalgae metabolism
remain biomass
biofuel
biofertilizer
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об'єкт - очищення стічних вод. Предмет - дослідження застосування хлорели вульгаріс та евглени граціліс для видалення сполук фосфору та азоту. Мета роботи - дослідити видалення біогенних сполук із стічних вод мікроводоростями. Методи дослідження - лабораторні випробування, спостереження, аналіз, порівняння даних, статистична обробка даних (за допомогою IBM SPSS Statistics Base v.2), математичне моделювання, методи гідрохімії.
Object – sewage treatment. Subject – investigation of Chlorella vulgaris and Euglena gracilis application to remove phosphorous and nitrogen compounds. Aim оf work –to research of biogenic compounds removal from sewage waters by microalgae. Methods of research - laboratory testing, observations, analysis, data comparison, statistical data processing (using IBM SPSS Statistics Base v.2), mathematical modeling, conventional methods of hydrochemistry.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ". Керівник проекту: доцент, к. т. н. Павлюх Леся Іванівна.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45205
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітнього ступеня "Магістр" денної форми кафедри екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Диплом Сиротіна.pdfДипломна робота в електронному вигляді1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.