Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45030
Title: Технологія обробки вантажу на авіапідприємстві
Other Titles: Cargo handling technology at the car company
Authors: Яблонський, Максим
Keywords: вантаж
обробка
документообіг
e-freight
технологія
оптимізація
проект
ефективність
дипломна робота
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: В даний час ефективність зростання будь-якого сучасного підприємства зумовлюється ступенем його автоматизації та забезпеченості новітніми інформаційними системами управління бізнес-процесами. Необхідність впровадження таких систем перш за все обумовлена останніми тенденціями, що склалися, а саме: зберіганням і обробкою даних на паперових носіях; розрізненістю зберігання інформації; скрутним контролем оперативних процесів; багаторазовим введенням однотипної інформації; наявністю різних локальних систем; відсутністю інтеграції між системами.
Currently, the efficiency of growth of any modern enterprise is determined by the degree of its automation and provision of the latest information systems for business process management. The need for the introduction of such systems is primarily due to recent trends, namely: storage and processing of data on paper; diversity of information storage; difficult control of operational processes; multiple input of the same type of information; the presence of various local systems; lack of integration between systems.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 29.12.2020 р. №580/од "Про розміщення кваліфікаційних робіт вищої освіти в репозиторії НАУ" . Керівник проекту: Керівник проекту: к.пед.н., Борець І.В.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/45030
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних перевезень

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ОП 201 МЗ Яблонський М.О.-конвертирован.pdfДипломна робота2.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.