Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44641
Title: Моніторингові дослідження у галузі вищої освіти: національний та наднаціональний виміри
Authors: Заслужена, Алла Андріївна
Гринюк, Світлана Петрівна
Keywords: моніторинг
державна політика у галузі вищої освіти
якість вищої освіти
органи із забезпечення якості вищої освіти
інтернаціоналізація вищої освіти
Issue Date: 2020
Publisher: Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць – Київ: УМО, 2020 – № 13(42). – С. 38-58.
Series/Report no.: Педагогіка;
Abstract: У статті здійснено аналіз сучасних публікацій, присвячених моніторингу вищої освіти на національному і наднаціональному рівнях. Авторами здійснено спробу розкрити етапи становлення вітчизняного та зарубіжного моніторингу, уточнити сутність поняття моніторинг та освітній моніторинг. У статті визначено основні об’єкти моніторингу та напрями проведення досліджень; узагальнено основні завдання, функції, види та принципи проведення освітнього моніторингу. Обґрунтовано, що освітній моніторинг є ефективним засобом оцінювання якості вищої освіти. Авторами доведено, що в умовах кардинальних глобалізаційних змін ця проблема набуває особливого значення як для системи вищої освіти України, так і світу в цілому. Встановлено, моніторинг процедур оцінювання та забезпечення якості вищої освіти має бути системним, постійним та здійснюватися в межах всієї країни. Рейтинги вищих закладів освіти мають формуватися виключно за результатами моніторингу процедур оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. Самі процедури оцінювання є важливими елементами системи забезпечення якості освіти та мають розглядатися саме як процедури забезпечення якості освіти. Опосередковано підкреслено, що забезпечення якості вищої освіти в умовах сьогодення є різноплановим та охоплює: наявність необхідних ресурсів, до яких відносяться: кадрові, фінансові, матеріальні, наукові, інформаційні тощо); організацію навчального процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки й освіти; контроль освітньої діяльності закладів вищої освіти та якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання та рівнях.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44641
Appears in Collections:Наукові роботи НПП, докторантів та аспірантів кафедри іноземних мов і перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bulletin_13_42_Pedagogika_Grynyuk_Zasluzhena.pdf326.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.