Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44528
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДробот, Ольга Вячеславівна-
dc.contributor.authorDrobot, Olga-
dc.contributor.authorДробот, Ольга Вячеславовна-
dc.date.accessioned2020-10-17T17:53:53Z-
dc.date.available2020-10-17T17:53:53Z-
dc.date.issued2020-10-
dc.identifier.urihttps://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44528-
dc.descriptionНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Лідерство та інновації в освіті» для спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», освітньо-професійна програма: «Інноваційні педагогічні технології у закладах вищої технічної освіти»uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі педагогіки. Метою викладання дисципліни є ознайомлення з основними концепціями та науковими підходами до таких соціально-психологічних явищ як «лідерство» та «інноваційний розвиток» в освітянській сфері, надання практичних навичок при використанні психологічних методів та сучасних педагогічних технологій для формування оптимальної ефективності адміністративного науково-педагогічного простору у навчальному закладі та здійснення успішної організаційно-управлінської діяльності менеджера сфери освіти.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of pedagogy. The purpose of teaching the discipline is to get acquainted with the basic concepts and scientific approaches to such socio-psychological phenomena as "leadership" and "innovative development" in education, providing practical skills using psychological methods and modern pedagogical technologies to form optimal efficiency of administrative scientific and pedagogical space in the educational institution and the implementation of successful organizational and managerial activities of the manager of education.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области педагогики. Целью преподавания дисциплины является ознакомление с основными концепциями и научными подходами к таким социально-психологических явлений как «лидерство» и «инновационное развитие» в сфере образования, предоставление практических навыков при использовании психологических методов и современных педагогических технологий для формирования оптимальной эффективности административного научно-педагогического пространства в учебном заведении и осуществления успешной организационно-управленческой деятельности менеджера сферы образования.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectлідерство в освітіuk_UA
dc.subjectінновації в освітіuk_UA
dc.subjectінноваційний розвитокuk_UA
dc.subjectleadership in educationuk_UA
dc.subjectinnovations in educationuk_UA
dc.subjectinnovative developmentuk_UA
dc.subjectлидерство в образованииuk_UA
dc.subjectинновации в образованииuk_UA
dc.subjectинновационное развитиеuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Лідерство та інновації в освіті»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Leadership and innovation in education"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины «Лидерство и инновации в образовании»uk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_ЛІО_РНП.pdfРобоча навчальна програма580.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.