Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44390
Назва: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти протидії корупції»
Інші назви: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Международные стандарты противодействия коррупции»
Educational and methodical complex of the discipline "International anti-corruption standards"
Автори: Дей, Марина Олександрівна
Ключові слова: робоча програма
протидії корупції
антикорупційні заходи
стан корупції в Україні
рабочая программа
противодействия коррупции
антикоррупционные меры
состояние коррупции в Украине
work program
anti-corruption
anti-corruption measures
the state of corruption in Ukraine
Дата публікації: 14-вер-2019
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль висококваліфікованого фахівця-юриста. Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів освіти теоретичних і практич- них знань щодо феномену корупції як економічного, політичного, правового та культурного явища, його природи, соціальної бази виникнення та поширення, а також створення дієвих ме- ханізмів запобігання та протидії корупції як умови формування соціально орієнтованої правової держави і громадянського суспільства, засвоєння знань із забезпечення антикорупційних захо- дів, вивчити рівень корупції, дослідити фактори впливу на неї, а також розробити та обґрунту- вати механізм забезпечення антикорупційної діяльності.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль высококвалифицированного специалиста-юриста. Целью преподавания дисциплины является формирование у соискателей образования теоретических и практических знаний относительно феномена коррупции как экономического, политического, правового и культурного явления, его природы, социальной базы возникновения и распространения, а также создание действенных механизмов предотвращения и противодействия коррупции как условия формирования социально ориентированной правовой государства и гражданского общества, усвоение знаний по обеспечению антикоррупционных мер, изучить уровень коррупции, исследовать факторы, влияющие на нее, а также разработать и обосновать механизм обеспечения антикоррупционной деятельности.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a highly qualified lawyer. The purpose of teaching the discipline is to form in students theoretical and practical knowledge about the phenomenon of corruption as an economic, political, legal and cultural phenomenon, its nature, social base of origin and spread, as well as the creation of effective mechanisms to prevent and combat corruption as a condition for the formation of socially oriented legal the state and civil society, the acquisition of knowledge to ensure anti-corruption measures, to study the level of corruption, to investigate the factors influencing it, as well as to develop and justify the mechanism for ensuring anti-corruption activities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44390
Розташовується у зібраннях:Навчально-методичні комплекси кафедри конституційного і адміністративного права

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
РП МСПКорупції_262М_н.pdfРобоча програма379.07 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.