Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44105
Title: Вербалізація кінетичного та просодичного компонентів невербальної поведінки у художньому дискурсі
Authors: Мінцис, Елла Євгеніївна
Keywords: вербалізація
невербальна поведінка
мова
вербальні компоненти
художній дискурс
кінетичні засоби комунікації
просодичні засоби комунікації
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Талком, Київ
Citation: Мінцис Е.Є. Вербалізація кінетичного та просодичного компонентів невербальної поведінки у художньому дискурсі // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг.ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2018. – С.269-272
Abstract: Мова – це своєрідна призма, кріз яку людина бачить дійсність, проектуючи на неї за допомогою мови суспільний досвід. Вербальні компоненти – найважливіші складові комунікативного акту, оскільки саме вони в нормальному міжособистісному спілкуванні виступають основними носіями значень повідомлень. Аналіз художнього дискурсу передбачає розгляд як його лінгвістичних, так і екстралінгвістичних складових. До лінгвістичних компонентів емотивного дискурсу належать емотивна лексика, фразеологія, емотивні конструкції, відповідне емотивно-просодичне оформлення. Екстралінгвістичні компоненти включають емоційну предметну ситуацію і емоційну комунікативну ситуацію, а саме емоційні наміри комунікантів та їх загальний емоційний настрій. Згідно І.Ю.Черепанової вираз обличчя, вираз очей, поза, жести, голос, поведінка – це головні засоби створення «особливої соціально-психологічної ролі». Невербальна поведінка є основою для розуміння значення обміну думками оскільки «те, як ми говоримо є так само важливе, як і те, що ми говоримо». Найчастіше невербальній поведінці довіряють значно більше, ніж вербальній, оскільки її виявлення обумовлене імпульсами підсвідомості людини, а підробити ці імпульси практично неможливо.
Description: Література 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2004. – 342 с. 2. Мац І.І. Прагмалінгвістичні особливості емотивного дискурсу 2004 studentam.net.ua/content/view/8497/97/ 3. Черепанова И. Ю. Дом колдуньи. Язык творческого Бессознательного / И. Ю. Черепанова. – М. : “КСП”, 2001. – 400 с. 4. Яворська А. Невербальні засоби вираження незадоволення та гніву у сучасній англійській мові 2010 www.nbuv.gov.ua/.../9yavorska_ukr.html 5. Kureishi H. The Body. Faber and Faber Limited, 2003. – 266 p. 6. Steel Danielle. Answered Prayers / Danielle Steel. – NY: A Dell Book, 2003. – 404 p. 7. Steel Danielle. The Ghost / Danielle Steel. – L.: Bantam Press, 1997. – 352 p. 8. Steel Danielle. Impossible / Danielle Steel. – NY: A Dell Book, 2006. – 398 p. 9. Steel Danielle. Matters of the Heart / Danielle Steel. – NY: A Dell Book, 2009. – 368 p. 10. Steel Danielle. Miracle / Danielle Steel. – NY: A Dell Book, 2006. – 225 p. 11. Steel Danielle. Summer’s End / Danielle Steel. – NY: Dell Publishing 1979. – 383 p.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44105
ISBN: 978-617-7397-78-5
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. ХІ Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mintsys.pdf215.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.