Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44098
Title: Дослідження концептосфери художнього тексту в контексті взаємодії мови та культури
Authors: Чугу, Світлана Дмитрівна
Keywords: концептосфера
художній текст
мова
культура
дослідження
лінгвістика
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Талком, Київ
Citation: Чугу С.Д. Дослідження концептосфери художнього тексту в контексті взаємодії мови та культури // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг.ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2018. – С.245-249
Abstract: Зміна дослідницьких парадигм, характерна для сучасної лінгвістичної науки, орієнтується на використання міждисциплінарного підходу до вивчення особливостей взаємодії мови і культури і передбачає врахування результатів досліджень в різних галузях знань, зокрема когнітивній лінгвістиці, психології, філософії, соціології, тощо. Інтеграційні тенденції сприяють всебічному дослідженню явищ, що вивчаються. Розгляд і аналіз публікацій, присвячених вивченню взаємодії мови і культури, а також проблемам міжкультурної комунікації, дозволяє зробити загальний висновок про наявність багатовекторних підходів, що потребують систематизації в контексті зміни наукової парадигми сучасної лінгвістики.
Description: Література 1. Жайворонок В.В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук / В.В.Жайворонок // Мовознавство. - 2004. - № 5-6. – С. 23-35. 2. Лейчик В.М. Отношения между культурой и языком: общии функции / В.М. Лейчик // Вестник МГУ. - Сер.19. - 2003, № 2. - C. 17-30. 3. Привалова И.В. Разнообразие подходов в развитии теоретических основ межкультурного общения / И.В.Привалова // Вестник МГУ. Сер.19. – 2004ю - № 3. - C. 85 – 97. 4. Русанівський В.М.Мовна картина світу в етнокультурній парадигмі / В.М.Русанівський // Мовознавство. - 2004. - № 4. – С. 3- 7. 5. 5.Токарев Г.В. К вопросу о типологии культурных коннотаций / Г.В.Токарев //Филологические науки. – 2003. - № 3. – С. 56-60. 6. Cultural Models in Language and Thought / Ed. by Holland D., Quinn N. – Cambridge: CUP, 1987. - 400 p. 7. Lewycka M. Two Caravans / M. Lewycka. – London: Penguin Books, 2007. – 311 p.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44098
ISBN: 978-617-7397-78-5
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. ХІ Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chugu.pdf177.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.