Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44092
Title: Про аспекти прояву мовної особистості в діалогічній та полілогічній формах мовлення
Authors: Лазебна, Олена
Keywords: мова
мовна особистість
художня проза
інтерв'ю
діалог
полілог
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Талком, Київ
Citation: Лазебна О. Про аспекти прояву мовної особистості в діалогічній та полілогічній формах мовлення // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг.ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2018. – С.226-228
Abstract: Вибір теми обумовлений антропоцентричною спрямованістю нашої лінгвістичної розвідки, яка висуває на перший план проблему вивчення людського фактора в мові, визначення мовної особистості, особливостей її функціонування та аспектів її прояву. Учений Г. Богін підкреслює, що мовну особистість можна досліджувати тільки у взаємодії із соціальним оточенням, яке формує готовність мовної особистості до саморозвитку, пізнання. В лінгвістиці він був одним з перших, хто вважав соціум могутнім фактором, який здійснює значний вплив на формування мовної особистості, у тому числі й через тексти. Він пише, «дослідження лексики художнього тексту», а відтак і текстів інтерв’ю, «є найбільш вичерпним, якщо його аналіз здійснюється крізь призму мовної особистості. Персонаж як мовна особистість є носієм цінностей та знань». Здатність індивіда до самовираження містить два зовсім різні види знакової діяльності: довільне самовираження, яким він подає інформацію про себе, і мимовільне самовираження, яким він видає себе. Перше включає вербальні символи або їхні замінники, використовувані загальновизнано й індивідуально. Друге включає велику сферу людської дії, яку інші можуть розглядати як симптоматику самої діючої особи.
URI: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44092
ISBN: 978-617-7397-78-5
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. ХІ Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lazebna.pdf147.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.