Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44085
Title: Теоретичні передумови навчання читання англомовних художніх текстів у ВНЗ
Authors: Долматова, Марина Петрівна
Keywords: англомовні художні тексти
художній текст
іноземна мова
ВНЗ
навчання
читання
Issue Date: Mar-2018
Publisher: Талком, Київ
Citation: Долматова М.П. Теоретичні передумови навчання читання англомовних художніх текстів у ВНЗ // Національна ідентичність в мові і культурі: зб. наук. праць / за заг.ред. А.Г. Гудманяна, О.Г. Шостак. – К.: Талком, 2018. – С.221-223
Abstract: Процес навчання студентів є системою, в якій значне місце посідає читання художніх текстів, оскільки саме читання іноземною мовою сприяє формуванню та вихованню активної особистості; формує світогляд майбутнього фахівця як систему наукових поглядів на світ та місце в ньому; підвищує його загальну культуру. Займаючи чільне місце в методиці викладання іноземних мов у вищій школі, проблема навчання читання оригінальних художніх творів пов’язана з такими аспектами процесу іншомовного читання: розглядом читання як засобу розширення мовних знань студентів з метою вдосконалення усного мовлення (Ю.Борисов, В.Важеніна, Е.Вильялон, В.Матвейченко, С.Тер-Минасова), із застосуванням естетико-стилістичного аналізу художнього тексту (Т.Ніфака), з відбором художніх творів (Т.Левіна, Т.Михайлюкова, Н.Селиванова, Л.Смєлякова, Н.Трубіцина), зі смисловою інтерпретацією літературного твору (О.Дупленко, М.Вавилова), з удосконаленням уміння читати (Н.Коряковцева, Н.Шарова, Ph.Prowse, М.Swan, M.West). Основою організації процесу читання, під якою розуміється діяльність суб’єкта по оволодінню узагальненими способами дій, скерованих на його саморозвиток на основі вирішення спеціально поставлених викладачем навчальних задач та через навчальні дії, є особистісно-діяльнісний підхід, який передбачає врахування особливостей суб’єкта, в конкретному випадку – рівень розвитку читацької компетенції студентів вищої школи. Об’єктом навчання при даному підході є мовленнєва діяльність, тобто читання. Змістом навчання читання художніх текстів є знання, навички та уміння, необхідні для здійснення діяльності читання.
Description: Література 1. Вдовіна Т.О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2003. – 282с. 2. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Колектив авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44085
ISBN: 978-617-7397-78-5
Appears in Collections:Національна ідентичність в мові і культурі. ХІ Міжнародна конференція

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolmatova.pdf164 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.