Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44014
Title: Екологічні аспекти глобального громадянського інформаційного суспільства
Authors: Радзівілл, Олександр Анатолійович
Єрко, Галина Георгієвна
Keywords: моделі постіндустріального людства
глобальне інформаційне громадянське суспільство
одномірне мислення
мультикультурний світогляд
чинники солідарності людства
екологізація свідомості
Issue Date: 28-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Радзівілл О.А., Єрко Г.Г. Екологічні аспекти глобального громадянського інформаційного суспільства // Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, НАУ, 28 лютого 2020 р. Том 1. – Тернопіль: Вектор, 2020. – 456 с. С. 270-273
Abstract: Основним джерелом планетарної екологічної кризи є стан суспільної свідомості. Інерція безвідповідального перед минулими й прийдешніми поколіннями відношення людини до природи є спадщиною ментальності, що тисячоліттями визнавала за норму експлуатацію людиною природи і собі подібних. Новий час і індустріальна цивілізація лише загострила цю пробему, формуючи «одномірну людину», підвладну технократичному правлінню, без реальної свободи вибору. Західне суспільство в останні десятиліття долає цю пробему, але реанімація споживацької, суто біологічної ментальності нині охоплює всі неблагополучні суспільства країн, що розвиваються, до яких нині віднесена й Україна. Постіндустріальна інформаційна ера відкриває можливості солідаризації всього людства перед різноманітними викликами сучасності, оздоровчого впливу на маргінальні верстви і регіони планети, але лише за умови, що технократичний світогляд і суб’єкт-об’єктне відошення людини до людини і природи буде змінено на антропоценричний інтерсубєктивний стиль спілкування.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44014
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри конституційного і адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Х Міжнародної конференції_Том 1-270-273.pdfтекст тез431.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.