Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43822
Назва: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Методологія наукових досліджень в економіці"
Інші назви: Educational and methodical complex of the discipline "Methodology of scientific research in economics"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Методология научных исследований в экономике"
Автори: Олешко, Тамара Іванівна
Oleshko, Tamara
Олешко, Тамара Ивановна
Ключові слова: методологія
дослідження
наука
аналітика
знання
практика
теорія
methodology
science
knowledge
research
theory
practice
методология
наука
знания
теория
исследования
аналитика
практика
Дата публікації: чер-2020
Короткий огляд (реферат): Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі управління економічними системами. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів компетенцій і надання студентам основних знань з проведення наукових досліджень, опанування основ та принципів методології, інструментарію та організації наукових досліджень. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - формування у студентів наукового світогляду; - розуміння сучасної концепції інформаційної економки; - цілісного уявлення про методологію наукового дослідження та навичок практичного застосування конкретних методів наукового пошуку у професійній діяльності.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of economic systems management. The purpose of teaching the discipline is the formation of students' competencies and providing students with basic knowledge of research, mastering the basics and principles of methodology, tools and organization of research. The objectives of the discipline are: - formation of students' scientific worldview; - understanding of the modern concept of information economy; - a holistic view of the methodology of scientific research and skills of practical application of specific methods of scientific research in professional activities.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области управления экономическими системами. Целью преподавания учебной дисциплины является формирование у студентов компетенций и предоставление студентам основных знаний по проведению научных исследований, овладение основами и принципов методологии, инструментария и организации научных исследований. Задачами изучения учебной дисциплины являются: - формирование у студентов научного мировоззрения; - понимание современной концепции информационной экономки; - целостного представления о методологии научного исследования и навыков практического применения конкретных методов научного поиска в профессиональной деятельности.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43822
Розташовується у зібраннях:Методичні матеріали кафедри економічної кібернетики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
РП МНДЕ 2019-20_6.02.20.docРобоча програма1.16 MBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити
07_МНДЕ_МР_ДЗ.docМетодичні рекомендації до написання домашнього завдання98.5 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити
10_ МНДЕ_СРС.docМетодичні рекомендації для самостійної роботи студента224.43 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити
11_ МНДЕ _МР_ПРЗ.docМетодичні рекомендації для практичних завдань802.08 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.