Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43734
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДробот, Ольга Вячеславівна-
dc.contributor.authorDrobot, Olga-
dc.contributor.authorДробот, Ольга Вячеславовна-
dc.date.accessioned2020-06-25T13:21:24Z-
dc.date.available2020-06-25T13:21:24Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43734-
dc.descriptionНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Психосемантика» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 053 «Психологія» освітньо-професійною програмою «Практична психологія»uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі практичної психології. Метою викладання дисципліни є ознайомлення з основними концепціями існування, становлення й розвитку індивідуальних систем значень у свідомості, завдяки яким людина сприймає зовнішнє середовище, свій внутрішній світ та надання практичних навичок при використанні психосемантичних методів у практичної роботі психолога.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is a theoretical and practical basis of a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in the field of practical psychology. The purpose of teaching the discipline is to get acquainted with the basic concepts of existence, formation and development of individual value systems in consciousness, through which a person perceives the external environment, his inner world and providing practical skills using psychosemantic methods in practical work of a psychologist.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области практической психологии. Целью преподавания дисциплины является ознакомление с основными концепциями существования, становления и развития индивидуальных систем значений в сознании, благодаря которым человек воспринимает окружающую среду, свой внутренний мир и предоставление практических навыков при использовании психосемантических методов в практической работе психолога.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectпсихосемантикаuk_UA
dc.subjectпсихосемантичний простірuk_UA
dc.subjectкогнітивна психологіяuk_UA
dc.subjectpsychosemanticsuk_UA
dc.subjectpsychosemantic spaceuk_UA
dc.subjectcognitive psychologyuk_UA
dc.subjectпсихосемантикаuk_UA
dc.subjectпсихосемантическое пространствоuk_UA
dc.subjectкогнитивная психологияuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Психосемантика»uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of the discipline "Psychosemantics"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс учебной дисциплины «Психосемантика»uk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
титул_ЗМІСТ.pdf268.75 kBAdobe PDFView/Open
01_ПС_РП.pdf440.34 kBAdobe PDFView/Open
06_ПС_КЛ.pdf266.28 kBAdobe PDFView/Open
13_ПС_МКР.pdf240.24 kBAdobe PDFView/Open
15_ПС_ККР.pdf195.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.