Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43517
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Мультимодальні перевезення»
Other Titles: Учебно-методический комплекс учебной дисциплины «Мультимодальные перевозки»
Educational and methodical complex of the discipline "Multimodal transportation"
Authors: Чайка, Наталія Григорівна
Чайка, Наталья Григорьевна
Chayka, Natalia
Keywords: мультимодальні
перевезення
транспорт
мережа
мультимодальные
перевозки
транспорт
сеть
multimodal
transportation
transport
network
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Series/Report no.: РП 19.02-01-2020;
Abstract: Дана дисципліна є складовою теоретико-практичних знань та вмінь для вивчення специфічних технологічних дисциплін підготовки фахівців в області транспортних технологій. Мета викладання навчальної дисципліни «Мультимодальні перевезення» полягає у забезпеченні формування системи наукових знань та практичних навичок у фахівців транспортної галузі з питань організаційного забезпечення мультимодальних перевезень.
Данная дисциплина является составной теоретико-практических знаний и умений для изучения специфических технологических дисциплин подготовки специалистов в области транспортных технологий. Цель преподавания учебной дисциплины «Мультимодальные перевозки» заключается в обеспечении формирования системы научных знаний и практических навыков у специалистов транспортной отрасли по вопросам организационного обеспечения мультимодальных перевозок.
This discipline is a component of theoretical and practical knowledge and skills for the study of specific technological disciplines for the training of specialists in the field of transport technologies. The purpose of teaching the discipline "Multimodal Transportation" is to ensure the formation of a system of scientific knowledge and practical skills of specialists in the field of transport on organizational support of multimodal transportation.
Description: Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Мультимодальні перевезення» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до розроблення робочої програми навчальної дисципліни», затвердженої розпорядженням № 071/роз від 10.07.2019 р., № 088/роз від 16.10.2019 р. та відповідних нормативних документів.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43517
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_МП_2019.pdfРОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Мультимодальні перевезення»376.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.