Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43508
Title: Навчально-методичний комплекс дисципліни " Управління розвитком компанії "
Other Titles: Educational and methodical complex of discipline "Company development management"
Учебно-методический комплекс дисциплины "Управление развитием компании"
Authors: Андрієнко, Марія Михайлівна
Keywords: управління
розвиток
компанія
технології
компетенції
ефективність
консалтинг
сompany
development
management
управление
компания
Issue Date: 2-Mar-2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна дисципліна «Управління розвитком компанії» є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі соціальних та поведінкових наук і є профільною для спеціалізації «Економіка підприємства». Метою викладання дисципліни є набуття навичок виявлення й оцінювання можливостей успішного довгострокового розвитку компанії, а також розроблення комплексу заходів з їх реалізації з метою вирішення внутрішніх проблем компанії та забезпечення високого рівня гнучкості компанії незалежно від умов її функціонування.
The discipline "Management of company development" is theoretical and practical basis of the set of knowledge and skills that form the profile of the specialist in the field of social and behavioral sciences and is specialized for specialization "Business Economics". The purpose of teaching the discipline is to acquire skills of detection and evaluation opportunities for successful long-term development of the company as well development of a set of measures for their implementation in order to address internal problems of the company and ensuring a high level of flexibility of the company independently from the conditions of its operation.
Учебная дисциплина «Управление развитием компании» является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области социальных и поведенческих наук и является профильной для специализации «Экономика предприятия». Целью преподавания дисциплины является приобретение навыков выявления и оценки возможностей успешного долгосрочного развития компании, а также разработка комплекса мероприятий по их реализации с целью решения внутренних проблем компании и обеспечение высокого уровня гибкости компании независимо от условий ее функционирования.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43508
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки повітряного транспорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_УРК_РНП_С.pdfРобоча навчальна програма денної форми навчання631.15 kBAdobe PDFView/Open
03_УРК_РНП_З.pdfРобоча навчальна програма заочної форми навчання438.95 kBAdobe PDFView/Open
05_УРК_КТП.pdfКалендарно-тематичний план224.65 kBAdobe PDFView/Open
07_УРК_МР_ДЗ.pdfМетодичні рекомендації з виконання домашнього завдання285.07 kBAdobe PDFView/Open
08_УРК_МР_КРз.pdfМетодичні рекомендації з виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання285.25 kBAdobe PDFView/Open
10_УРК_МР_СРС.pdfМетодичні рекомендації з самостійної роботи студентів292.16 kBAdobe PDFView/Open
11_УРК_МР_ПЗ.pdfМетодичні рекомендації для підготовки студентів до практичних занять598.75 kBAdobe PDFView/Open
12_УРК_ПСЗ.pdfТИПОВІ ПРАКТИЧНІ СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ772.69 kBAdobe PDFView/Open
12_УРК_Т.pdfТИПОВІ ТЕСТИ281.77 kBAdobe PDFView/Open
15_УРК_ККР.pdfКомплексні контрольні роботи625.16 kBAdobe PDFView/Open
16_УРК_ЕБ.pdfПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ181.78 kBAdobe PDFView/Open
НМК_НД_УКР.pdfНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС212.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.