Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43446
Title: Проблема голоду та недоїдання у світі відповідно до програми ООН «цілі розвитку тисячоліття»
Other Titles: Problem hunger and malnutrition in the world according to the UN program "millennium development goals"
Authors: Побоченко, Леся Миколаївна
Pobochenko, Lesya
Циганков, Едуард
Tsyhankov, Eduard
Keywords: голод та недоїдання
сталий розвиток
цілі розвитку тисячоліття
продовольча безпека
hunger and malnutrition
sustainable development
lack of food
food safety
Issue Date: 2015
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Побоченко Л.М., Циганков Е.В. Проблема голоду та недоїдання у світі відповідно до програми ООН «Цілі розвитку тисячоліття»і // Україна і світ: перспективи та стратегії розвитку. – Київ: ННІМВ НАУ, 2015. – № 1. – С. 162-175.
Abstract: У статті досліджено проблему голоду та недоїдання у світі відповідно до Програми ООН «Цілі розвитку тисячоліття», а також розглянуто Порядок денний ООН в галузі сталого розвитку на період до 2030 року. Проведена оцінка щодо кількості населення, яке постраждало від недоїдання у 1990-2016рр. та кількості населення світу, що живе менш ніж на 1,25 дол. на день. Запропоновані основні положення щодо скорочення масштабів голоду та недоїдання у світі.
В статье исследована проблема голода и недоедания в мире в соответствии с Программой ООН «Цели развития тысячелетия», а также рассмотрена Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Проведена оценка количества населения, пострадавшего от недоедания в 1990-2016рр. и численности населения мира, живущего менее, чем на 1,25 долл. в день. Предложены основные положения по сокращению масштабов голода и недоедания в мире.
In the article the problem of hunger and malnutrition in the world according to the UN "Millennium Development Goals" and considered the agenda of the UN sustainable development till 2030. The estimation of the number of the population suffered from malnutrition in 1990-2016rr. and the number of the world's population living on less than $ 1.25. for a day. The basic provisions for reducing hunger and malnutrition in the world.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43446
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Побоченко, Циганков Україна і світ №1 2015.doc452 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.