Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43271
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Брендинг"
Other Titles: Учебно-методический комплекс ученой дисциплины "Брендинг"
Educational-methodical complex of the discipline "Branding"
Authors: Куцан, Олена Іванівна
Захарченко, Вікторія Леонідівна
Keywords: брендинг
цільова аудиторія
мультибренд
парасольковий бренд
імідж
стратегія
бренд-менеджмент
неймінг
брендинг
целевая аудитория
мультибренд
зонтичный бренд
имидж
стратегия
бренд-менеджмент
нейминг
branding
the target audience
multibrand
umbrella brand
image
strategy
brand management
naming
Issue Date: 2019
Abstract: Вивчення теоретичних та практичних основ брендингу, розвиток ключових компетенцій в області створення та управління брендом, оволодіння навиками соціологічного аналізу бренду; навчити приймати ефективні стратегічні та практичні рішення щодо створення та розвитку бренду.
Изучение теоретических и практических основ брендинга, развитие ключевых компетенций в области создания и управления брендом, овладение навыками социологического анализа бренда; научить принимать эффективные стратегические и практические решения по созданию и развитию бренда.
Studying the theoretical and practical foundations of branding, developing key competencies in the field of brand creation and management, mastering the skills of sociological brand analysis; teach to make effective strategic and practical decisions on creating and developing a brand.
Description: Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: - надати базові знання щодо сутності бренду, його структури, значень та розуміння основних комунікативних процесів по створенню та управлінню брендом; - показати сутність, форми та механізми формування брендової комунікації, як інтегральної категорії; орієнтуватися у соціологічних та комунікативних вимірах брендингу; - навчити головним підходам та особливостям плануванню та моделюванню розробки бренду; - засвоїти навики аналітичної, креативної та інноваційної діяльності як по створенню так і по управлінню брендом.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43271
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри реклами і зв'язків з громадськістюItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.