Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42892
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Реклама в міжнародному бізнесі"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Реклама в международном бизнесе"
Educational and methodical complex of discipline "Advertising in international business"
Authors: Балабанова, Галина Петрівна
Keywords: реклама
рекламна діяльність
рекламна стратегія
міжнародна рекламна діяльність
рекламна кампанія
рекламні послуги
Issue Date: 2018
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують міжнародний профіль фахівця в області міжнародного бізнесу. Засвоєння даної дисципліни дасть можливість методологічно обґрунтувати та системно упорядкувати теоретичні уявлення фахівця про рекламу як вид інформаційної діяльності, необхідної суб’єкту підприємницької діяльності для розвитку міжнародного бізнесу. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у виявленні і розкритті теоретичних та прикладних аспектів рекламної діяльності у міжнародному бізнесі.
This discipline is the theoretical basis of the set of knowledge and skills that form the international profile of a specialist in the field of international business. Mastering this discipline will provide an opportunity to methodologically substantiate and systematically organize the theoretical ideas of the specialist about advertising as a type of information activity required by the business entity for the development of international business. The purpose of teaching the discipline is to identify and disclose theoretical and applied aspects of advertising in international business.
Данная учебная дисциплина является теоретической основой совокупности знаний и умений, формируют международный профиль специалиста в области международного бизнеса. Усвоения данной дисциплины позволит методологически обосновать и системно упорядочить теоретические представления специалиста о рекламе как вид информационной деятельности, необходимой субъекту предпринимательской деятельности для развития международного бизнеса. Цель преподавания учебной дисциплины состоит в выявлении и раскрытии теоретических и прикладных аспектов рекламной деятельности в международном бизнесе.
Description: Галузь знань: «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини» Освітньо-професійна програма: «Міжнародний бізнес»
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42892
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_РМБ_НП.docНавчальна програма2.36 MBMicrosoft WordView/Open
02_РМБ_РНП.docРобоча навчальна програма2.42 MBMicrosoft WordView/Open
Титулки РвМБ.docx2.6 MBMicrosoft Word XMLView/Open
16_РвМБ_ЕБ.docx62.78 kBMicrosoft Word XMLView/Open
12_РвМБ_Т.docx20.23 kBMicrosoft Word XMLView/Open
11_РвМБ_МР_ПРЗ.doc71 kBMicrosoft WordView/Open
10_РвМБ_МР_СРС.docx15.8 kBMicrosoft Word XMLView/Open
06_РвМБ_КЛ.doc582.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.