Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42883
Title: Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Розрахунки та платежі в міжнароному бізнесі"
Other Titles: Учебно-методический комплекс дисциплины "Расчеты и платежи в международном бизнесе"
Educational and methodical complex of discipline "Settlements and payments in international business"
Authors: Панікар, Герман Юрійович
Keywords: міжнародні розрахунки
міжнародна торгівля
банківський кредит
акредитив
валютний ринок
Blockchain технології
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі міжнародних фінансів. Мета дисципліни полягає у формуванні системи теоретико-прикладних знань з організації та техніки проведення розрахунків і платежів суб'єктами міжнародного бізнесу.
This discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in international finance. The purpose of the discipline is to form a system of theoretical and applied knowledge on the organization and technique of settlements and payments by international business entities.
Данная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области международных финансов. Цель дисциплины состоит в формировании системы теоретико-прикладных знаний по организации и техники проведения расчетов и платежей субъектами международного бизнеса.
Description: Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: "Міжнародні економічні відносини" Освітньо-професійна програма: "Міжнародний бізнес"
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42883
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси навчальних дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_Розрахунки та платежі у міжнародному бізнесі_292.2_18_3 курс.pdfРобоча програма517.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.