Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42879
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРичка, Марина Анатоліївна-
dc.date.accessioned2020-05-21T07:24:58Z-
dc.date.available2020-05-21T07:24:58Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42879-
dc.descriptionГалузь знань: «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини» Спеціалізація: «Міжнародні економічні відносини»uk_UA
dc.description.abstractДана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі міжнародних економічних відносин та включає коло питань, що пов’язані з функціонуванням міжнародних фінансових ринків (МФР), їх основними інструментами та механізмами взаємодії. Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань про особливості функціонування міжнародних фінансових ринків та їх окремих сегментів, про діяльність суб’єктів світового ринку та основні засади управління міжнародними фінансовими операціями.uk_UA
dc.description.abstractThis discipline is a theoretical and practical basis for a set of knowledge and skills that form the profile of a specialist in international economic relations and includes a range of issues related to the functioning of international financial markets (MFF), their main tools and mechanisms of interaction. The purpose of teaching the discipline is to form in students a system of theoretical knowledge about the peculiarities of the functioning of international financial markets and their individual segments, the activities of world market actors and the basic principles of management of international financial transactions.uk_UA
dc.description.abstractДанная учебная дисциплина является теоретической и практической основой совокупности знаний и умений, формирующие профиль специалиста в области международных экономических отношений и включает круг вопросов, связанных с функционированием международных финансовых рынков (МФР), их основными инструментами и механизмами взаимодействия. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы теоретических знаний об особенностях функционирования международных финансовых рынков и их отдельных сегментов, о деятельности субъектов мирового рынка и основные принципы управления международными финансовыми операциями.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherНаціональний авіаційний університетuk_UA
dc.subjectфінансові ринкиuk_UA
dc.subjectміжнародний ринок цінних паперівuk_UA
dc.subjectміжнародний валютний ринокuk_UA
dc.subjectміжнародний ринок грошейuk_UA
dc.subjectміжнародний страховий ринокuk_UA
dc.subjectміжнародний кредитний ринокuk_UA
dc.subjectinternational currency marketuk_UA
dc.subjectinternational money marketuk_UA
dc.titleНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни "Міжнародні фінансові ринки"uk_UA
dc.title.alternativeУчебно-методический комплекс дисциплины "Международные финансовые рынки"uk_UA
dc.title.alternativeEducational and methodical complex of discipline "International financial markets"uk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA
Appears in Collections:Навчально - методичні комплекси дисциплін кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01_МФР_НП.docНачальна програма2.37 MBMicrosoft WordView/Open
02_МФР_РНП.docРобоча навчальна програма2.7 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.