Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42666
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Навчальна перекладацька практика"
Authors: Гапон, Юрій Антонович
Keywords: навчальна перекладацька практика
усний і письмовий переклад
навички і вміння перекладу
перекладацька діяльність
Issue Date: 2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна (перекладацька) практика є важливою складовою курсу підготовки здобувачів вищої освіти до можливості застосування набутих знань, навичок та вмінь, що забезпечують виконання перекладацької діяльності фахівця під час двомовного спілкування в побутовому, академічному та професійно-діловому середовищі сфери міжнародних відносин. Основною метою навчальної (перекладацької) практики є подальший розвиток та консолідація лінгвістичного, соціолінгвістичного і прагматичного компонентів перекладацької комунікативної компетенції та її реалізація у різних формах і видах перекладу в конкретній практичній діяльності; розвиток вмінь та навичок самостійного вирішення практичних завдань, пов’язаних із професійною сферою.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42666
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальна програма з навчальної перекладацької практики.pdfНавчальна програма359.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.