Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42518
Title: Вплив процесу екстеріоризації на успішність фахівця у науково-технічній діяльності
Authors: Яковицька, Лада Савеліївна
Keywords: екстеріоризація
успішність
професійна діяльність
науково-технічна діяльність
Issue Date: 2019
Citation: Яковицька Л.С. Вплив процесу екстеріоризації на успішність фахівця у науково-технічній діяльності // Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства: Монографія колективна / За ред. Л.В. Помиткіної, О.П.Хохліної. – К.: ТОВ «АльфаПІК», 2019. – С. 96-101
Abstract: У філософських концепціях діяльність розглядається через два її значущих аспекти: «опредметнення» і «розпредметнення», які являють собою протилежність, єдність і взаємне проникнення різних сфер людської практичної діяльності. У процесі опредметнення людські здібності переходять у предмет і втілюються в ньому. Тільки в діяльності відбувається розкриття здібностей людини, формування необхідних властивостей, якостей, знань, умінь і навичок, накопичення досвіду. Фахівець, оволодіваючи засобами і способами здійснення професійної діяльності, в перспективі стає її суб’єктом через можливість свідомо будувати і перебудовувати дії, ставлення, ситуації.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42518
Appears in Collections:Колективна монографія "Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій в умовах мережевого суспільства"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Яковицька.pdf432 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.