Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42445
Title: Peculiarities of fanciful images creation in the novel by Ransom Riggs “Miss Peregrine’s home for peculiar children”
Other Titles: Особливості створення фантастичних образів у романі Ренсома Ріґґза «Дім дивних дітей»
Особенности создания фантастиче- ских образов в романе Ренсома Риггза «Дом странных детей»
Authors: Golovnia, Alla
Головня, Алла Василівна
Головня, Алла Васильевна
Keywords: fantasy
image
artistic image
fantastic image
lexical-stylistic means
nomination
фантастика
образ
художній образ
фантастичний образ
лінгвостиістичні засоби
номінація
фантастика
образ
художественный образ
фантастический образ
лингвостилистические средства
номинация
Issue Date: 2018
Publisher: Міжнародний гуманіарний університет
Citation: Golovnia A.V. Peculiarities of Fanciful Images Creation in the Novel by Ransom Riggs “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children / Alla Golovnia. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. : Зб. н. праць. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – № 33. – Том 1. – С. 161–163.
Series/Report no.: Філологія, № 33 том 1;
Abstract: The article is devoted to the research of the system of linguistic and stylistic means of fantastic images reation in the novel by Ransom Riggs “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children”. Due to the use of lexical, syntactic, graphic and phonetic means of creating imagery, the author achieves his goal by creating vivid, colorful and unusual images of peculiar children described in the novel. A special role in the imagery function is played by author’s lexical novelties used to nominate images of peculiar children.
Статтю присвячено дослідженню системи лінгвостилістичних засобів створення фантастичних образів у романі Ренсома Ріґґза «Дім дивних дітей». Завдяки використанню лексичних, синтаксичних, графічних і фонетичних засобів створення образності автор досягає своєї мети, створивши яскраві, колоритні та незвичайні образи дивних дітей, описаних у романі. Особливу роль в образотворчій функції відіграють авторські лексичні новотвори, використані з метою номінації образів дивних дітей.
Статья посвящена исследованию системы лингвостилистических средств создания фантастических образов в романе Ренсома Риггза «Дом странных детей». Благодаря использованию лексических, синтаксических, графических и фонетических средств создания образности автор достигает своей цели, создав яркие, колоритные и необычные образы странных детей, описанных в романе. Особую роль в изобразительной функции играют авторские лексические новообразования, использованные с целью номинации образов странных детей.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42445
ISSN: 2409-1154
Appears in Collections:Наукові праці співробітників НАУ (проводиться премодерація, колекція НТБ НАУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
«Peculiarities of Fanciful Images Creation in the Novel by Ransom Riggs “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children».pdfОсновная статья410.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.