Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42357
Title: Адсорбція органічних речовин різної природи із водних розчинів вугільними сорбентами
Authors: Герасимчук, Наталія Віталіївна
Keywords: ізобутиловий спирт
ізопропіловий спирт
додецилсульфат натрію
цетилтриметиламоній бромід
межа поділу фаз
поверхневий натяг
адсорбція
гранична адсорбція
константа адсорбційної рівноваги
константа взаємодії
вугільні сорбенти
адсорбційна ємність
дипломна робота
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Герасимчук Н. В. Адсорбція органічних речовин різної природи із водних розчинів вугільними сорбентами [Електронний ресурс] / Н. В. Герасимчук, М. Р. Максимюк // К.: Національний авіаційний університет. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42357
Series/Report no.: Дипломна робота;Освітній ступінь "Магістр"
Abstract: У роботі показано, що вугільні сорбенти марок NORIT SA4 PAH та БАУ-А можуть адсорбувати з водних розчинів як низькомолекулярні, так і високомолекулярні органічні речовини, відповідно, утворюється адсорбція цих речовин на міжфазних поверхнях. Для точності оцінювання величини адсорбції використовували графічний метод і метод золотого перерізу, в результаті чого встановлено, що для визначення адсорбції низькомолекулярних органічних речовин є доцільним використання цих обох методів, в той час як для розрахунку адсорбції високомолекулярних органічних речовин графічний метод не дає достовірних значень. На основі проведених досліджень вугільні сорбенти марок NORIT SA4 PAH та БАУ-А можна рекомендувати для видалення розчинних органічних речовин із водних розчинів у різних технологічних процесах.
Description: Робота випускника освітнього ступеня магістра за спеціальністю: 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійної програми «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів» публікується згідно з наказом ректора №008/од від 21.01.2020. Керівник дипломної роботи к.х.н., доцент Максимюк Марія Романівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42357
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології освітнього ступеня "Магістр" ХПItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.