Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42356
Title: Ієрархічні нікельвмісні цеоліти, як каталізатори ізомеризації гексану
Authors: Білоконь, Ярослав Сергійович
Keywords: ієрархічні цеоліти
темплати
ізомеризація
каталіз
селективність
дипломна робота
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Білоконь Я. С. Ієрархічні нікельвмісні цеоліти,як каталізатори ізомеризації гексану [Електронний ресурс] / Я. С. Білоконь, А. Д. Кустовська // К.: Національний авіаційний університет. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42356
Series/Report no.: Дипломна робота;Освітній ступінь "Магістр"
Abstract: Одержані в роботі нікельвмісні ієрархічні цеоліти структурних типів BEA, MOR та MFI можуть знайти застосування як ефективні каталізатори гідрування ненасичених вуглеводнів, дебензилювання етерів та гідроізомеризації об’ємних алканів.
Description: Робота випускника освітнього ступеня магістра за спеціальністю: 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійної програми «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів» публікується згідно з наказом ректора №008/од від 21.01.2020. Керівник дипломної роботи к.х.н., доцент Кустовська Антоніна Дмитрівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42356
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри хімії і хімічної технології освітнього ступеня "Магістр" ХПItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.