Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42267
Title: Improved and extreme geometro-kinematic parameters of high-loaded hyperboloid gears
Other Titles: Удосконалені і екстремальні геометро-кінематичні параметри гіперболоїдних коліс
Authors: Nosko, Pavlo Leonidovych
Носко, Павло Леонідович
Kashkarov, Sergii
Кашкаров, Сергій
Bashta, Oleksandr Vasylovych
Башта, Олександр Васильович
Tsybrii, Yurii Oleksandrovych
Цибрій, Юрій Олександрович
Bashta, Alla Oleksiivna
Башта, Алла Олексіївна
Keywords: high-loaded hyperboloid gears
geometro-kinematic parameters
speed of teeth rolling
factor of specific sliding
високонавантажені гіперболоїдні передачі
геометрично-кінематичні параметри
швидкість кочення зубців
коефіцієнт питомого ковзання
Issue Date: Oct-2019
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: P.Nosko, S.Kashkarov, O.Bashta, Yu.Tsybrii, A.Bashta. Improved and extreme geometro-kinematic parameters of high-loaded hyperboloid gears. Проблеми тертя та зношування, 3 (84). 2019. pp.63-68.
Abstract: Creation high-loaded hyperboloid gears with improved and extreme geometrykinematic parameters on the basis of quasi hyperboloid gearings – a perspective and effective direction in increase of technical and economic characteristics of reducers. Use of any reserves in manufacture hyperboloid gears and reducers can give and already really gives considerable economic benefit at the expense of improvement of a design, increase of labor productivity, improvement of quality, decrease in the cost price, increase of competitiveness of production.
Створення високонавантажених гіперболоїдних передач із покращеними та екстремальними геометрикінематичними параметрами на основі квазігіперболоїдних передач - перспективний та ефективний напрямок підвищення техніко-економічних характеристик редукторів. Актуальність дослідницької гіперболоїдної передачі не зменшується при постійній тенденції до збільшення потужності, характерній для сучасного машинобудування. У світі обсяг випуску гіперболоїдних передач подвоюється кожні 5-7 років, таким чином на початку третього тисячоліття щорічна вартість гіперболоїдних коліс перевищила кілька мільярдів доларів США. Використання будь-яких резервів у виробництві гіперболоїдних передач, шестерень і редукторів може дати і вже справді дає значну економічну вигоду за рахунок вдосконалення конструкції, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості, зниження собівартості, підвищення конкурентоспроможності виробництва. Можна припустити, що квазігіперболоїдні передачі повинні мати найкращі параметри якості серед просторових зубчастих передач. Пропозиція, щодо геометричного запасу гвинтових, черв'ячних, спіроїдних та гіпоїдних передач та переходу від конічних і циліндричних початкових поверхонь до квазігіперболоїдних коліс, має підтвердження розрахунку, що полягає у викладеному числовому порівняльному аналізі. Чисельному дослідженню підлягали квазігіперболоїдні передачі з передачею Новікова, зубчасті передачі типу Новікова, евольвентні передачі, квазіевольвентні передачі, глобоїдна передача. Синтез просторових передач на основі вихідних поверхонь, що найменше відхиляються від гіперболоїдних аксоїдів, перспективний напрямок істотного підвищення міцності та покращення показників гвинтових, черв'ячних, спіроїдних та гіпоїдних передач. Колесо Новікова, таким чином, є більш перспективним, ніж евольвентна передача.
Description: Створення високонавантажених гіперболоїдних передач із покращеними та екстремальними геометрикінематичними параметрами на основі квазігіперболоїдних передач - перспективний та ефективний напрямок підвищення техніко-економічних характеристик редукторів. Актуальність дослідницької гіперболоїдної передачі не зменшується при постійній тенденції до збільшення потужності, характерній для сучасного машинобудування. У світі обсяг випуску гіперболоїдних передач подвоюється кожні 5-7 років, таким чином на початку третього тисячоліття щорічна вартість гіперболоїдних коліс перевищила кілька мільярдів доларів США. Використання будь-яких резервів у виробництві гіперболоїдних передач, шестерень і редукторів може дати і вже справді дає значну економічну вигоду за рахунок вдосконалення конструкції, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості, зниження собівартості, підвищення конкурентоспроможності виробництва. Можна припустити, що квазігіперболоїдні передачі повинні мати найкращі параметри якості серед просторових зубчастих передач. Пропозиція, щодо геометричного запасу гвинтових, черв'ячних, спіроїдних та гіпоїдних передач та переходу від конічних і циліндричних початкових поверхонь до квазігіперболоїдних коліс, має підтвердження розрахунку, що полягає у викладеному числовому порівняльному аналізі. Чисельному дослідженню підлягали квазігіперболоїдні передачі з передачею Новікова, зубчасті передачі типу Новікова, евольвентні передачі, квазіевольвентні передачі, глобоїдна передача. Синтез просторових передач на основі вихідних поверхонь, що найменше відхиляються від гіперболоїдних аксоїдів, перспективний напрямок істотного підвищення міцності та покращення показників гвинтових, черв'ячних, спіроїдних та гіпоїдних передач. Колесо Новікова, таким чином, є більш перспективним, ніж евольвентна передача.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42267
ISSN: 0370-2197
DOI: 10.18372/0370-2197.3(84).13854
Appears in Collections:Наукові статті кафедри машинознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Improved and extreme geometro-kinematic_2019.pdf302.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.