Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42242
Title: Дієвість теорії когнітивного дисонансу Л. Фестінгера в сучасних умовах
Authors: Яковицька, Лада Савеліївна
Капій, Ігор Орестович
Keywords: теорії
когнітивний дисонанс
інформація
сучасність
Issue Date: 1-Apr-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Citation: Яковицька Л.С., Капій І.О. Дієвість теорії когнітивного дисонансу Л. Фестінгера в сучасних умовах / Л.С. Яковицька, І.О. Капій // ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених: [у 2-х т.]. – Т. 1 (м. Київ, 1-3 квітня 2020 р.) / [ред. кол.: В.М. Ісаєнко та ін.]; Національний авіаційний університет. – К.: НАУ, 2020. – C. 88-89
Abstract: Коли у житті людина стикається з новими подіями та ситуаціями або вона ді- знається будь-яку нову інформацію, може виникати щонайменше миттєвий дисо- нанс з існуючими знаннями, думками або уявленнями про свою поведінку. Оскі- льки людина не може повністю контролювати події, що відбуваються в навколи- шньому світі, і інформацію, подібний дисонанс виникає легко. Дисонанс є по- всякденним явищем та може виникати навіть за відсутності нової інформації або неочікуваних подій. У житті досить мало настільки очевидних подій, щоб поведі- нка в них або думка про них не була б до певної міри суперечливою.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42242
Appears in Collections:Політ 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Капій.pdf425.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.