Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41807
Title: Дослідження шляхів модернізації газоперекачувальних агрегатів на компресорній станції м. Ромни
Other Titles: Investigation of the ways of modernization of gas pumping units at the Romny compressor station
Authors: Мельник, Михайло Сергійович
Melʹnyk, Mykhaylo Serhiyovych
Keywords: дипломна робота
компресорна станція
система смазки
апарат повітряного охолодження
Issue Date: 20-Mar-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єкт дослідження – ГПА-10-01Е КС-3 м. Ромни, нагнітач ЦН 235-21-1, АПОО. Предмет дослідження – ефективність роботи ГПА КС-3 в тому числі нагнітача ЦН-235-21-1 та системи підготовки оливи. Мета дипломної роботи – визначення ефективності роботи ГПА в процесі перекачки природного газу та ефективності регенерації оливи системи маслозабезпечення двигуна. Метод дослідження – аналітичний та розрахунковий. Обробка даних проведена з використанням математичної статистики та обчислювальної техніки. Наукова новизна – комплекс запропонованих рішень може бути використаний в процесі модернізації компресорних станцій магістральних газопроводів.
Description: Робота публікується згідно Наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 навчального року. Керівник роботи - доцент кафедри авіаційних двигунів аерокосмічного факультету, к.т.н., доцент Андріїшин Михайло Петрович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41807
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мельник Михайло.PDF15.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.