Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41774
Title: Система організації екологічного контролю на фармацевтичному підприємстві
Authors: Піддубняк, Олексій Олександрович
Keywords: дипломна робота
ISO 14000
екологічний менеджмент
стандарти
ГОСТ
охорона праці
навколишнє середовище
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Oб`єкт дoслiджeння – система екологічного контролю на фармацевтичному підприємстві. Пpeдмeт дoслiджeння – екологічний контроль на фармацевтичному підприємстві. Мeтa диплoмнoї poбoти: проаналізувати систему екологічного менеджменту на фармацевтичному підприємстві ТОВ «Фарма Старт», та запропонувати шляхи вдосконалення цієї системи. Методи дослідження – спостереження, аналіз, статистичні методи обрахунку отриманих результатів та графічні.
Description: Робота випускника освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія» публікується згідно наказу ректора №008/од від 21.01.2020. Керівник дипломної роботи д.с.-г.н. професор Барановський Михайло Миколайович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41774
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФБ-2020-162-Піддубняк О.О..pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.