Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41764
Title: Особливості розмноження Vaccinium sp. в умовах in vitro
Authors: Рєка, Валерія Вікторівна
Keywords: дипломна робота
лохина
Vaccinium sp.
in vitro
клональне мікророзмноження
гетероауксин
культивування
сорти лохини
стерилізація
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Oб`єкт дoслiджeння – отримання стерильної культури рослин in vitro з експлантів лохини роду Vaccinium sp. Пpeдмeт дoслiджeння – лохина роду Vaccinium sp. Мeтa диплoмнoї poбoти: підібрати оптимальні умов культивування Vaccinium sp. в умовах in vitro. Методи дослідження – мікробіологічні методи, статистичні методи обрахунку отриманих результатів та графічні.
Description: Робота випускника освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія» публікується згідно наказу ректора №008/од від 21.01.2020. Керівник дипломної роботи д.с.-г.н. професор Барановський Михайло Миколайович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41764
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_2020_162_РєкаВВ.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.