Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41762
Title: Визначення рівня накопичення фікобіліпротеїнів у культурі Microcystis pulverea при дії омагніченої води
Authors: Севрук, Ірина Петрівна
Keywords: дипломна робота
ціанобактерії
фікобіліпротеїни
гетероцисти
омагнічена вода
магнітостимулятор МС-92М
тилакоїди
фікоеритрини
фікоціаніни
алофікоціаніни
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об'єкт дослідження – вплив омагніченої води на рівень накопичення фікобіліпротеїнів культури ціанобактерій Microcystis pulverea. Предмет дослідження – ціанобактерії, фікобіліпротеїни, омагнічена вода. Мета дипломної роботи – визначити рівень накопичення фікобіліпротеїнів у культурі ціанобактерій Microcystis pulverea при дії омагніченої води. Методи дослідження – мікробіологічні, фізико-хімічні, аналітичні, статистичні. Наукова новизна отриманих результатів – вперше здійснено вплив омагніченою водою на культуру ціанобактерій Microcystis pulverea за допомогою магнітостимулятора МС-92М. Рекомендації – матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати під час проведення наукових досліджень і в практичній діяльності біотехнологів та науковців для стимулювання накопичення фікобіліпротеїнів з метою їх подальшого використання для задоволення потреб медицини, харчової і фармацевтичної промисловості, а саме: для одержання природних барвників, медичних препаратів і лікувально-профілактичних продуктів на основі біомаси ціанобактерій.
Description: Робота випускника освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія» публікується згідно наказу ректора №008/од від 21.01.2020. Керівник дипломної роботи к.м.н. доцент Васильченко О.А.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41762
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_2020_162_Севрук І.П..pdf984.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.