Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41760
Title: Адаптація фармацевтичної системи якості для створення системи управління якістю відповідно до вимог ISO 13485 на базі ТОВ "ПІК-ФАРМ"
Authors: Пилипенко, Марина Ярославівна
Keywords: дипломна робота
інтегрована система управління якістю
фармацевтична система якості
ISO 13485
GMP
незалежна виробнича практика
Issue Date: Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Oб`єкт дoслiджeння – інтегровані системи управління якістю. Пpeдмeт дoслiджeння – фармацевтичні системи управління якістю ТОВ "ПІК-ФАРМ" Мeтa диплoмнoї poбoти - дослідження теоретичних і практичних аспектів побудови інтегрованої системи управління якістю відповідно до вимог Настанови СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 "Лікарські засоби. Незалежна виробнича практика" та вимог стандарту ISO 13485, а також розроблення практичних рекомендацій щодо її впровадження на базі ТОВ "ПІК-ФАРМ". Методи дослідження – аналітичний метод, документальний, графічний та логічний методи, метод порівняльного аналізу, моделювання, проектний метод.
Description: Робота випускника освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія» публікується згідно наказу ректора №008/од від 21.01.2020. Керівник дипломної роботи д.с.-г.н. професор Барановський Михайло Миколайович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41760
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри біотехнології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФЕБІТ_2020_162_ПилипенкоМЯ.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.