Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41737
Title: Вплив впорскування водяної пари в камеру згоряння на ефективність роботи газотурбінної установки
Other Titles: The effect of water vapor injection into the combustion chamber on the efficiency of the gas turbine installation
Authors: Різник, Вадим Вячеславович
Riznyk, Vadim Vyacheslavovich
Keywords: впорскування водяної пари
когенераційна установка
газотурбінна установка
камера згоряння
дипломна робота
Issue Date: 18-Mar-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Об’єкт дослідження – когенераційна установка. Предмет дослідження – газотурбінна установка. Мета дипломної роботи: Проектування та підвищення ефективності газотурбінної установки шляхом впорскування води в камеру згоряння. Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання: 1. Розроблено математичну модель термогазодинамічного розрахунку газотурбінної установки, яка працює за циклом A- STIG. 2. Розроблено методику алгоритму розрахунку газотурбінної установки, яка працює за циклом A- STIG. 3. Проведено розрахункове дослідження впливу кількості пари, що впорскується, на підвищення ефективності роботи і основні параметри газотурбінних установок, що працюють за циклом A-STIG.
Description: Робота публікується згідно Наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020 навчального року. Керівник роботи - доцент кафедри авіаційних двигунів аерокосмічного факультету, к.т.н., доцент Капітанчук Костянтин Іванович
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41737
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри авіаційних двигунів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Різник В.В.PDF16.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.