Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41736
Title: Організація і технологія виконання екскурсійних польотів
Other Titles: Организация и технология выполнения экскурсионных полетов
Organization and technology of sightseeing flights
Authors: Тимченко, Валерія Юріївна
Keywords: продаж квитків
розрахунок ефективності
канали збуту
дипломна робота
Issue Date: 5-Feb-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: У дипломній роботі виконано дослідження ефективності господарської діяльністі ТОВ «Кийавіа». Дослідженно ефективність продажу авіаційних квитків при виконанні екскурсійних польотів. Проведено аналіз діяльності ТОВ «Кийавіа» та розробка проектних пропозицій щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства за рахунок продажу екскурсійних польотів. У теоретичній частині описано теоретичні основи поняття туризму та зарубіжний досвід виконання екскурсійних польотів. Аналітична частина Аналітична частина проекту присвячена аналізу діяльності компанія «Кийавіа» та аналізу організації продажів квитків на ринку перевезень України. У проектній частині проведені розрахунки вартості льотної години повітряних суден Robinson R22, Robinson R44 та Robinson R66, проведено розрахунки ефективності виконання екскурсійних польотів. Матеріали дипломної роботи рекомендується використовувати у навчальному процесі та у практичній діяльності авіаційних підприємств та організацій.
В дипломной работе выполнено исследование эффективности хозяйственной деятельности ООО «Кийавиа». Исследовано эффективность продаж авиационных билетов при выполнении экскурсионных полетов. Проведен анализ деятельности ООО «Кийавиа» и разработка проектных предложений по повышению эффективности хозяйственной деятельности предприятия за счет продажи экскурсионных полетов. В теоретической части описано теоретические основы понятия туризма и зарубежный опыт выполнения экскурсионных полетов. Аналитическая часть Аналитическая часть проекта посвящена анализу деятельности компания «Кийавиа» и анализа организации продаж билетов на рынке перевозок Украины.
In the thesis the research of efficiency of economic activity of LLC "Kiyavia" is executed. The efficiency of air ticket sales during excursion flights has been studied. An analysis of the activities of Kiyavia LLC and development of project proposals to increase the efficiency of economic activity of the enterprise through the sale of sightseeing flights. The theoretical part describes the theoretical foundations of the concept of tourism and foreign experience of sightseeing flights. Analytical part The analytical part of the project is devoted to the analysis of Kiyavia's activity and the analysis of the organization of ticket sales on the transportation market of Ukraine.
Description: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: доцент, к. е. н. Соловйова Олена Олександрівна
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41736
Appears in Collections:Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ФТМЛ_2020_275_Тр.тех_Тимченко В.Ю.pdfДипломна робота1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.