Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41735
Назва: Ефективність застосування повітряних суден при виконанні екскурсійних польотів в Державному авіаційному підприємстві «Україна»
Інші назви: Эффективность применения воздушных судов при выполнении экскурсионных полетов в Государственном авиационном предприятии «Украина»
The effectiveness of the use of aircraft when performing sightseeing flights in the State Aviation Enterprise "Ukraine"
Автори: Калінічева, Валерія Валеріївна
Ключові слова: авіація
перевезення
екскурсія
дипломна робота
Дата публікації: 5-лют-2020
Видавництво: Національний авіаційний університет
Короткий огляд (реферат): Об’єктом дослідження є екскурсійні польоти як вид авіаційних робіт. Предметом дослідження є ефективність використання ПС при виконанні екскурсійних польотів. Мета дипломної роботи: проведення аналізу та використання запропонованого в темі дипломної роботи виду авіаційних робіт Державним авіаційним підприємством «Україна», з метою покращення економічної ситуації авіапідприємства шляхом введення нового спектру послуг та початок комерційної діяльності. Методи дослідження: при написанні роботи використовувався економіко-статистичний, аналітичний, метод спостереження, узагальнення, прогнозування та експертний аналіз. У теоретичній частині висвітлено поняття ефективності використання повітряних суден при виконанні запропонованого виду робіт та охарактеризовані наявні у авіапідприємстві та запропоновані ПС ДАП «Україна». Аналітична частина дипломної роботи присвячена проведенню аналізу виробничих і фінансових показників діяльності ДАП «Україна» за 2016-2019 роки та пропозицій щодо ефективного використання ПС при виконанні екскурсійних польотів. У проектній частині проведені розрахунки вартості льотної години повітряних суден Мі – 8 та Eurocopter EC120, а також терміни виплати кредиту за ПС Eurocopter EC120. Матеріали дипломної роботи (Ефективність застосування повітряних суден при виконанні екскурсійних польотів в ДАП «Україна») рекомендується використовувати при вдосконаленні парку повітряних суден підприємством, або при розширені видів послуг авіакомпаніями та підприємствами.
Объектом исследования являются экскурсионные полеты как вид авиационных работ. Предметом исследования является эффективность использования ВС при выполнении экскурсионных полетов. Цель дипломной работы: проведение анализа и использования предложенного в теме дипломной работы вида авиационных работ Государственным авиационным предприятием "Украина", с целью улучшения экономической ситуации авиапредприятия путем введения нового спектра услуг начало коммерческой деятельности. Методы исследования: при написании работы использовался экономико-статистический, аналитический, метод наблюдения, обобщения, прогнозирования и экспертный анализ. В теоретической части освещены понятие эффективности использования воздушных судов при выполнении предложенного вида работ и охарактеризованы имеющиеся в авиапредприятии и предложены ПС ГАП «Украина». Аналитическая часть дипломной работы посвящена проведению анализа производственных и финансовых показателей деятельности ГАП «Украина» по 2016-2019 годы и предложений по эффективному использованию ВС при выполнении экскурсионных полетов. В проектной части проведены расчеты стоимости летного часа воздушных судов Ми - 8 и Eurocopter EC120, а также сроки выплаты кредита по ПС Eurocopter EC120. Материалы дипломной работы (Эффективность применения воздушных судов при выполнении экскурсионных полетов в ГАП «Украина») рекомендуется использовать при совершенствовании парка воздушных судов предприятием, или при расширении видов услуг авиакомпаниями и предприятиями.
The object of the study is sightseeing flights as a type of aviation work. The subject of the study is the effectiveness of the use of aircraft when performing sightseeing flights. The purpose of the thesis: analysis and use of the type of aerial work proposed in the topic of the thesis by the State Aviation Enterprise "Ukraine", in order to improve the economic situation of the airline by introducing a new range of services, the beginning of commercial activity. Research methods: when writing the work, the economic-statistical, analytical, method of observation, generalization, forecasting and expert analysis were used. In the theoretical part, the concept of the efficiency of using aircraft in performing the proposed type of work is highlighted and the available in the airline are characterized and proposed by the SS GAP "Ukraine". The analytical part of the thesis is devoted to the analysis of production and financial performance of the State Unitary Enterprise "Ukraine" for 2016-2019 and proposals for the effective use of aircraft when performing sightseeing flights. In the design part, calculations were made of the cost of flight hours of Mi - 8 and Eurocopter EC120 aircraft, as well as loan repayment terms for the Eurocopter EC120 substation. Thesis materials (The effectiveness of the use of aircraft in the field of sightseeing flights in the State Enterprise "Ukraine") is recommended to be used when improving the aircraft fleet by an enterprise, or when expanding the types of services by airlines and enterprises.
Опис: Робота публікується згідно наказу ректора від 21.01.2020 р. №008/од "Про перевірку кваліфікаційних робіт на академічний плагіат 2019-2020р.р. навчальному році" . Керівник проекту: старший викладач Пронь Світлана Віталіївна
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41735
Розташовується у зібраннях:Наукові матеріали студентів кафедри організації авіаційних робіт та послуг

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ФТМЛ_2020_275_Тр.тех_Калінічева В.В.pdfДипломна робота1.87 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.