Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41628
Title: Особливості визначення початку перебігу строку звернення до адміністративного суду у пенсійних спорах з вини владного суб’єкта
Authors: Пивовар, Ірина Вікторівна
Пивовар, Юрій Ігорович
Keywords: пенсійні права
публічний спір
строк на судовий захист
строк на захист соціального права
Issue Date: 28-Feb-2020
Publisher: Вектор
Abstract: Основним висновком виступу стало формулювання авторської позиції, що необмежений строк щодо захисту своїх порушених пенсійних прав з вини органів Пенсійного фонду України (строк на соціальний захист) може бути обмежений порушенням строку звернення до суду (шестимісячним строком). Cтрок відліку останнього має обраховуватися з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав, про яке їй стало відомо з відповідного листа (листа-відповіді) від суб’єкта владних повноважень – Пенсійного фонду України або його територіального органу, в якому особа отримала відповідь на питання щодо відповідного розміру її пенсії та порядку (механізму) її нарахування.
Description: Пивовар І.В., Пивовар Ю.І. Особливості визначення початку перебігу строку звернення до адміністративного суду у пенсійних спорах з вини владного суб’єкта. Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: матер. Х Міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, Нац. авіац. ун-т, 28.02.2020. Т.1. Тернопіль: Вектор. С. 256-258.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41628
ISBN: 978-966-8126-89-5
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри конституційного і адміністративного права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_ПІВ_ПЮІ_28.02.2020.pdf420.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.