Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41597
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Потенціал і розвиток підприємства"
Authors: Терещенко, Єлеонора Юріївна
Keywords: економіка
ресурс
підприємство
розвиток
Issue Date: 29-Jan-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Навчальна програма навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. Дана навчальна дисциплінавідноситься до циклу професійної підготовки фахівців та є обов’язковою, що передбачено навчальним планом підготовки бакалаврів з напряму «Економіка та підприємництво». Метою даної дисципліни є засвоєння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства та його структурних елементів; набуття знань про закономірності, принципи та особливості формування, розвитку конкурентоспроможності потенціалу підприємства як збалансованого інтегрованого утворення.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41597
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НП ПІРП 2020.pdf536.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.