Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41346
Title: Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Бізнес-планування в авіації"
Authors: Борисенко, Олена Сергіївна
Keywords: бізнес
планування
авіація
економіка
вартість
Issue Date: 29-Jan-2020
Publisher: Національний авіаційний університет
Abstract: Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Бізнес-планування в авіації» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз, Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
URI: http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/41346
Appears in Collections:Навчально-методичні комплекси кафедри економіки та бізнес-технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РНП Бізнес-планув. в авіації.pdf694.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.